نوشته های baran

,

نمایندگی تعمیرات تلویزیون ال جی گیشا | 09127384085

نمایندگی تعمیرات تلویزیون ال جی گیشا ادامه مقاله : تا سال ۱۹۴۰، تنها لوله‌های پرتو کاتدی در نظر گرفته شدند، حداقل برای نمایش تصویر دریافت‌شده. در سال ۱۹۳۸،  در فرانسه اصل سازگاری دوگانه را مطرح کرد: برنامه‌هایی که به صورت رنگی منتقل می‌شوند باید به وسیله سیاه و سفید مورد استقبال قرار گیرند.تعمیرکار تلویزیون ال […]

,

نمایندگی تعمیرات تلویزیون ال جی یوسف آباد | 09127384085

نمایندگی تعمیرات تلویزیون ال جی یوسف آباد ادامه مقاله : سیستم بیرد از اسکن مکانیکی، ۲۴۰ خط، ۲۵ فریم / ثانیه و نه استفاده کرد. . این دو سیستم در عوض در طول هفته‌های متناوب به کار گرفته شدند.تعمیرکار تلویزیون ال جی یوسف آباد نمایندگی تعمیرات تلویزیون ال جی یوسف آباد از حساسیت ضعیف رنج […]

,

نمایندگی تعمیرات تلویزیون ال جی زعفرانیه | 09127384085

نمایندگی تعمیرات تلویزیون ال جی زعفرانیه ادامه مقاله : بیرد نیز سیستم‌های مشابهی ساخت. با این حال درام آینه‌ای حجیم بود و برای سرعت‌های بالا که می‌بایست برای رسیدن به تعداد زیادی از خطوط مورد استفاده قرار گیرد، نامناسب بود. بنابراین در سال ۱۹۳۳ رها شد و کار بر روی سیستم‌های دیسک ازسر گرفته شد.تعمیر […]

,

نمایندگی تعمیرات تلویزیون ال جی ستار خان | 09127384085

نمایندگی تعمیرات تلویزیون ال جی ستار خان ادامه مقال : به صورت عمودی. روی صفحه مهتابی، حرکت پرتوی الکترونی تاثیر ردیابی خطوط مرئی بر روی صفحه. دانشمند روسی، بوریس ، پیشنهاد کرد که این امر ممکن است به عنوان صفحه گوشی مورد استفاده قرار گیرد. و آزمایش‌هایی را در سال ۱۹۰۷ در آزمایشگاه خود در […]

,

نمایندگی تعمیرات تلویزیون ال جی تهرانپارس | 09127384085

نمایندگی تعمیرات تلویزیون ال جی تهرانپارس ادامه مقاله : سازمان‌هایی که مردم می‌دانند وجود دارند، اما آن‌ها فقط یک درک ناچیز از آن. بنابراین امیدواریم که این بروشور، مانند نمایشگاهی که همراه دارد، باعث می‌شود که مردم و رسانه‌ها کمی نزدیک‌تر شوند.تعمیرکار تلویزیون ال جی تهرانپارس نمایندگی تعمیرات تلویزیون ال جی تهرانپارس برای مدت‌های مدید […]